Izlej savu laimi

Gadskārtu ieražu kalendārs

 

 

Gadskartu-kalendars

 

Latviešu folklorā ir plaši izplatīta trejdeviņu piesaukšana. Attiecībā uz seno Baltu kalendāru šodien trejdeviņi tiek tulkots kā 9 x 9 x 9 = 729. Jāatceras, ka Indoeiropieši dienas un naktis senāk ir skaitījuši atsevišķi. Izdalot iegūto dienu un nakšu skaitli 729 ar 2, iegūstam rezultātu 364,5, kas ir tuvs šobrīd tradicionāli pieņemtajam gada diennakšu skaitam - 365. Atšķirība pilnīgi izzūd, ja par atsevišķu dienu vai nakti tiek uzskatīts „svētā koka" stumbrs, kas atrodas simboliskā gada apļa centrā, un no kura tiek sākta gada dienu un nakšu skaitīšana - Svētais koks + 9 zari x 9 ziedi x 9 ogas = 1 + 729 = 730.

 

Latviešu senajā laika skaitīšanas sistēmā bija astoņi “laiki”, kas tālāk dalījās piecās 9 dienu savaitēs. Dainās ir saglabājušies visi savaites dienu nosaukumi:

 

Pirmdiena                   

Otrdiena                     

Trešdiena                    

Ceturtdiena    

Piektdiena

Sestdiena        

Septītdiena     

Pussvēte (astotā diena).         

Svētdiena, svēta diena (devītā diena)

 

Pieņemot Gregorija kalendāru, kur gads dalās 12 mēnešos un 7 dienu nedēļās divi savaites dienu nosaukumi no lietošanas zuduši - septītdienas un pussvētes vairs nav.