Izlej savu laimi

Interneta vietnes www.laimesliesana.lv lietošanas noteikumi!

 

1. Vispārīgie portāla www.laimesliesana.lv lietošanas noteikumi.

1.1. Interneta vietnes www.laimesliesana.lv (turpmāk — Portāls) lietošanas noteikumi nosaka Portālā pieejamo pakalpojumu lietošanas noteikumus, nosacījumus un ierobežojumus, kas ir saistoši visiem portāla lietotājiem un sankcijas šo lietošanas noteikumu neievērošanas gadījumā.

1.2. Portāls piedāvā visiem Interneta lietotājiem iespēju veikt Laimes liešanu un saņemt izlietās Laimes skaidrojumu uz lietotāja norādīto e-pastu.

1.3. Jebkuram interneta lietotājam ir tiesības saņemt šajos Portāla noteikumos minētos Interneta pakalpojumus, ja vien tādējādi netiek aizskartas citu personu tiesības.

1.4. Portāls patur tiesības izdarīt grozījumus Portāla lietošanas noteikumos. Noteikumi pēc to grozīšanas ir pieejami Portālā, bet Portāla īpašnieka pienākums nav individuāli informēt katru Portāla lietotāju par veiktajām izmaiņām. Portāla lietotāju pienākums ir pašiem iepazīties un ievērot Portāla lietošanas noteikumus.

 

 

2. Portāla lietotāja personas datu aizsardzība.

2.1. Personas dati ir informācija, kas Jūs identificē, t.i., Jūsu vārds, personas kods, adrese, e-pasta vai pasta adrese utt. Portāls neievāc Jūsu personas datus, izņemot gadījumus, kad Jūs, to pats atļaujat, t.i., ja Jūs nosūtat uz Jūsu norādīto e-pastu Jūsu izlietās Laimes skaidrojumu.

2.2. Portāla veiktā personas datu vākšana, apstrāde un izmantošana Interneta vidē atbilst Eiropas likumdošanai (ES Direktīva 95/46/EC, 2002/58/EC un Vienošanās Konvencijas ETS 108, ETS 181, ETS 185, ETS 189), un Latvijas Republikas likumiem (Fizisko personu datu aizsardzības likumam).

2.3. Portāls izmantos Jūsu personas datus tikai portāla rediģēšanas tehniskajiem nolūkiem, lai sniegtu Jums pieeju īpašai informācijai, vai arī, lai uzturētu ar Jums sakarus. Portāls apņemas cienīt Jūsu datu konfidencialitāti un nekad nenodot Jūsu personas datus trešajām pusēm (izņemot Latvijas likumdošanā paredzētos gadījumus, ja datus pieprasa LR izziņas iestādes).

2.4. Jūs kontrolējat Portālam sniegto informāciju par sevi. Tomēr, ja Jūs izvēlaties Portālam nesniegt savus personīgos datus, ņemiet vērā, ka Portāls nevarēs jums nosūtīt Jūsu izlietās laimes skaidrojumu.

2.5. Kad Jūs atverat portālu, automātiski tiek nodota informācija, kas nav personīga (Jūsu lietotā Interneta pārlūkošanas programma, apmeklējumu skaits, vidējais mājas lapā pavadītais laiks, apskatītās lapas un tamlīdzīgi). Šo informāciju izmanto, lai izvērtētu mūsu Portāla efektivitāti, kā arī uzlabotu tās saturu un funkcionalitāti. Šie dati netiek izmantoti citos nolūkos vai izpausti trešajām pusēm.

2.6. Sīkdatnes ir nelieli faili, kas tiek īslaicīgi saglabāti Jūsu datora cietajā diskā, ļaujot mūsu Portālam atpazīt Jūsu datoru, kad Jūs apmeklēsiet Portālu nākamajā reizē. Portāls izmanto sīkdatnes tikai, lai ievāktu informāciju par mūsu mājas lapas izmantošanu.

2.7. Portāls rūpējas, lai nodrošinātu Jūsu personīgo datu aizsardzību. Jūsu dati tiek rūpīgi glabāti un aizsargāti, lai tie netiktu pazaudēti, iznīcināti, izkropļoti, falsificēti, kā arī lai aizsargātu tos pret nesankcionētu pieeju vai izpaušanu.

2.8. Portāls iesaka vecākiem un bērnu aizbildņiem paskaidrot saviem bērniem, ka Internetā savi personas dati ir jāizvieto ar atbildību. Nepilngadīgajiem nevajadzētu portālā izvietot jebkādus personas datus bez vecāku vai aizbildņu piekrišanas un līdzdalības. Portāls nekad apzināti neievāks datus no nepilngadīgajiem, neizmantos tos un neatklās trešajām pusēm bez atļaujas.

2.9. Portāla lietotāju personas datu aizsardzība attiecas uz www.laimesliesana.lv Portāls un portāla automātiski ģenerētie e-pasti var saturēt saites uz citiem pakalpojumu sniedzējiem, uz kuriem Portāla personas datu aizsardzības noteikumi neattiecas/nedarbojas. Kad izejat no Portāla, lūdzu, pārliecinieties, ka esat izlasījis personas datu aizsardzības noteikumus, kas attiecas uz portālu, kurā esat nonācis.

2.10. Ja Jums ir jautājumi saistīti ar datu aizsardzības politiku vai Jūsu personas datu apstrādi, lūdzu, sazinieties ar mums izmantojot e-pastu: info@laimesliesana.lv. Pēc Jūsu pieprasījuma Jūs rakstiski, atbilstoši likumdošanai, tiksiet informēts, kādi Jūsu personas dati tiek ievākti Portāla apmeklēšanas laikā..

2.11. Jebkādas izmaiņas mūsu personas datu aizsardzības noteikumos tiks publicētas šajā Portālā

2.12. Portāla lietotājs piekrīt savu personīgo datu turpmākai apstrādei, uzglabāšanai, informācijas par izmaiņām Portālā un SIA „Studio 5” reklāmas materiālu nosūtīšanai uz lietotāja norādīto e-pasta adresi.

2.13. Portāla lietotājs apņemas nekavējoties informēt portālu ar e-pasta: info@laimesliesana.lv starpniecību, ja lietotājam ir kaut vai tikai aizdomas, ka viņa e-pasta adrese vai citi personas dati ir izmantoti bez to īpašnieka atļaujas.

2.14. Portāla lietotājs, kas ir ievietojis Portālā citu personu datus, pilnībā uzņemas atbildību par trešo personu pretenzijām attiecībā uz datu nesankcionētu izmantošanu.

 

 

3. Autortiesības un informācijas publicēšana.

3.1. Portāla administrācija aicina portāla lietotājus, rakstot uzaicinājumus uz portālu, ievērot morāles, ētikas un pieklājības normas, nekūdīt uz vardarbību, naidu vai diskrimināciju, neizplatīt personas cieņu un godu aizskarošu informāciju, neizmantot citas personas vārdu vai citus citu personu datus. Ja šie noteikumi netiek ievēroti, Portāla administrators ir tiesīgs ziņot tiesībsargājošās iestādes par iespējamo Fizisko personu datu aizsardzības likuma vai citu likumu pārkāpumu.

3.2. Ar Portāla administrāciju nesaskaņota jebkāda veida trešo personu preču vai pakalpojumu reklamēšana ir aizliegta. Personām, kas neievēro šo noteikumu, pieeja portālam tiks liegta.

3.3. Portāla lietotāji apzinās, ka Portāls ir masu medijs, tāpēc publicējot jebkāda veida informāciju, tai skaitā, intelektuālā īpašuma objektus, Portālā, šai informācijai nav piemērojami Autortiesību likuma noteikumi. Portāla administrācijai ir tiesības iesūtīto informāciju izmantot un publicēt, pievienojot tai autora vārdu, ja tāds ir uzrādīts. Informācijas iesūtītājiem nav tiesību pieprasīt jebkādu autora vai citu atlīdzību no Portāla par iesūtītās informācijas izmantošanu Portālā. Interneta lietotājs atbild par jebkurām savām darbībām Portālā, ja to veikšanas rezultātā tas aizskar vai var aizskart citu personu iegūtas intelektuālās vai autortiesības.

3.4. Portāla lietotājs ir pilnībā atbildīgs par visu, sevis ievietoto informāciju. Portāla administrācija neuzņemas jebkādu atbildību par lietotāja publicēto informāciju vai no citiem materiāliem pārpublicēto informāciju.

3.5. Portālā ievietotie materiāli ir aizsargāti saskaņā ar LR  Autortiesību likumu. Jebkura Portālā publicēto materiālu pārpublicēšana ir kategoriski aizliegta bez  Portāla administrācijas atļaujas.

3.6. Portāla lietotāji uz savu e-pastu saņemtos materiālus var izmantot tikai nekomerciālos nolūkos.

 

 

 

Portāls www.laimes-liesana.lv

Īpašnieks ir SIA „Studio 5”, Reģ. Nr. 40103335130

Biroja adrese: Valmieras iela 3, K-1, Rīga, LV-1009

Telefons: 66000040

E-pasts: info@laimesliesana.lv